Poznanie prawdziwego charakteru Boga jest ostatecznym wyzwoleniem. Wszelka wolność jest zawarta w poznaniu Jego dobroci i miłości.

Czytaj więcej...