Autor: Adam Plewa

Zdrowie na co dzień

Nie jedzmy tak dużo

5 minut czytania W naszym kraju od co najmniej piętnastu lat obserwujemy bardzo szybkie tycie społeczeństwa. Mamy dzieci najgrubsze w Europie. W USA zjawisko to zaobserwowano już wcześniej i można powiedzieć nadało ono kierunek ogólnoświatowemu trendowi. Lata 80-te ubiegłego wieku to czas, kiedy zmiany wśród społeczeństwa USA zaczęły być dostrzegalne. Katherine Flegal była jednym z pierwszych naukowców, którzy

Czytaj dalej ⮞
Przewiń do góry