Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Czym są Efektywne Mikroorganizmy?

Zjawisko EM można definiować na dwa sposoby: jako występującą w przyrodzie różnorodność efektywnych mikroorganizmów odpowiedzialnych za równowagę biologiczną ekosystemu lub jako naśladujące i wzmacniające to współdziałanie, mieszaną hodowlę kultur bakteryjnych, wprowadzane do agro- lub ekosystemu w celu przyspieszenia procesów jego biologicznej regeneracji np. procesów prochnicotwórczych w glebie.

Jakie mikroorganizmy są zawarte w preparatach EM?

Preparaty EM zawierają mieszankę różnych koegzystujących ze sobą mikroorganizmów. Główne rodziny to:

 • Bakterie kwasu mlekowego[nbsp]- istnieje wiele bakterii tego typu, które różnią się od siebie efektywnością w zakresie odkażania. Bakterie te spowalniają rozwój bakterii chorobotwórczych i przyspieszają biodegradację substancji organicznych.
 • Drożdże[nbsp]- wytwarzają substancje przyspieszające wzrost roślin, enzymy, hormony itp. Ich metabolity są pożywieniem dla innych bakterii, takich jak bakterie kwasu mlekowego i bakterie z rodziny Actinoycetes.
 • Bakterie fotosyntetyczne[nbsp]- odgrywają wiodącą rolę w procesach biochemicznych EM. Czerpią energię ze światła słonecznego oraz z gleby. Wytwarzają cukry proste i aminokwasy w nadmiarze (nie są w stanie same ich spożytkować, dzięki czemu odżywiają rośliny). Wytwarzają antyoksydanty.
 • azotobacter – ma zdolność wiązania wolnego azotu z powietrza (żadna roślina tego nie potrafi, każda musi czerpać azot z gleby. Dzięki obecności tej bakterii rośliny mają pod dostatkiem azotu.

Zastosowanie

Wydaje się, że nie ma dziedziny, w której nie można byłoby znaleźć zastosowania dla EM. Do najpowszechniejszych i najbardziej oczywistych należą:

 • uzdrawianie gleby i poprawianie jej żyzności
 • wytwarzanie wysokiej jakości nawozu z różnych odpadków
 • oczyszczanie ścieków, rzek i mórz
 • uzdatnianie wody pitnej
 • pomoc w chorobach i zranieniach zwierząt i ludzi
 • neutralizowanie wszelkiego rodzaju zapachów (np. gnojowicy, zatęchłych piwnic, spoconych stóp)
 • przetwarzanie żywności
 • sprzątanie i remont domu.

0 komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *