Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Sprawdzaj swoje ciśnienie

Ciśnienie tętnicze krwi jest siłą, jaką przepływający strumień krwi wywiera na ścianę naczyń krwionośnych. Jego poziom uzależniony jest od pracy serca i stanu naczyń krwionośnych. Pomiaru ciśnienia krwi dokonuje się za pomocą aparatu zwanego sfigmomanometrem, a wartość podaje się w milimetrach słupa rtęci (mmHg). Metoda pomiaru jest prosta, tania i nie jest uciążliwa dla osoby badanej. Wynik pomiaru podawany jest zawsze w dwóch liczbach. Pierwsza – wyższa – odpowiada wartości ciśnienia, jaka występuje w czasie skurczu serca, kiedy krew wtłaczana jest do aorty. Ciśnienie to określamy jak skurczowe. Druga – niższa – określa wartość ciśnienia w czasie rozkurczu, kiedy serce znajduje się w stanie spoczynku przed kolejnym skurczem. Ciśnienie to określamy jako rozkurczowe. Jeżeli wartość ciśnienia wynosi 120/80 mmHg oznacza to, że w czasie skurczu serca ciśnienie wynosi 120 mmHg, a[nbsp]w[nbsp]czasie rozkurczu wynosi 80 mmHg. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prawidłowe ciśnienie powinno mieścić się w granicach: dla ciśnienia skurczowego: 100–140 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego: 60–90 mm Hg Zaleca się, aby wykonywać diagnostyczny pomiar ciśnienia co najmniej raz w roku! Nadciśnienie może nie powodować żadnych objawów, dlatego nawet czując się dobrze, regularnie kontroluj ciśnienie.

0 komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *