Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Badaj się regularnie, bo „Dubla NIE będzie”

diagnostyka jajnika

Kwartalnik „Zdrowie z Wyboru” po raz kolejny został patronem medialnym kampanii „Diagnostyka jajnika”, która w tym roku zwracała uwagę na rolę, jaką w diagnostyce raka jajnika odgrywa lekarz pierwszego kontaktu i trafnie postawiona pierwsza diagnoza. Ambasadorka kampanii Anna Dereszowska, w spotach radiowych i telewizyjnych apelowała: „Ten horror dzieje się naprawdę, co roku na raka jajnika umiera 2 i pół tysiąca kobiet. Nie bądź jedną z nich. Badaj się regularnie, bo w prawdziwym życiu DUBLA NIE BĘDZIE”.

W okresie trwania akcji działania koncentrowały się na uwrażliwianiu kobiet na to, jak ważne jest wczesne wykrycie i trafne zdiagnozowanie tej podstępnej, dającej niespecyficzne objawy choroby. Eksperci wyjaśniali, że istotne jest, aby zgłaszały lekarzom wszelkie, nawet najdrobniejsze dolegliwości ze strony układu pokarmowego, ponieważ występują one również w przebiegu raka jajnika. Natomiast lekarzy pierwszego kontaktu zmobilizowano do pogłębiania diagnostyki ginekologicznej, by przyspieszyć i skrócić drogę kierowania na USG transwaginalne, szczególnie w przypadku kobiet z grupy podwyższonego ryzyka. Zalecano czujność, ponieważ symptomy raka jajnika są często bagatelizowane i nie wzbudzają żadnych podejrzeń u Pacjentek. Tymczasem statystyki pokazują, że w przypadku raka jajnika nie ma czasu na błędne diagnozy, wcześnie wykryty może znacznie poprawić rokowania pacjentki.

Ida Karpińska – organizatorka akcji i Prezeska Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości, podsumowała tegoroczne działania realizowane w ramach kampanii jako udane, choć z pewnością potykające się o trudną sytuację w kraju i na świecie. Nieustępująca epidemia koronawirusa, a w związku z tym problemy gospodarcze czy nieoczekiwany strajk kobiet związany z zaostrzeniem prawa antyaborcyjnego – to skupiało uwagę opinii publicznej. Mimo wszystko udało się fundacji zwrócić też uwagę na problem dotyczący profilaktyki ginekologicznej.

Cieszę się, że wiele kobiet udało nam się zmobilizować do tego, by pomimo trudnej sytuacji z powodu pandemii, nie zaniedbywały badań profilaktycznych, w tym USG przezpochwowego.  Dzięki temu badaniu można wykonywanemu raz w roku można wykryć raka jajnika we wczesnym stadium, co znacznie poprawia rokowania pacjentki. Zwróciłyśmy też uwagę na korzyści zdrowotne związane z dietą ubogą w arsen, a bogatą w selen i cynk. Zachęcałyśmy, by kobiety robiły badania krwi w kierunku ustalenia poziomu tych pierwiastków w organizmie – powiedziała organizatorka akcji Ida Karpińska.

Podczas konferencji inaugurującej tegoroczną kampanię odbywającą się pod hasłem „Dubla NIE będzie” przedstawiono najnowsze badania naukowców ze Szczecina na temat silnej zależności pomiędzy przeżyciami kobiet po diagnozie a niedoborem cynku i selenu. Obecnie badania na przestrzeni 5-letniego okresu przeżycia kobiet po diagnozie, pogłębiono do  dłuższej perspektywy, bo 10-letniej. Badania prowadzone są pod kierunkiem Prof. dr hab. n. med. Jan Lubińskiego, specjalisty w dziedzinie patomorfologii oraz genetyki klinicznej z Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szczecinie

– Sytuacja wygląda tak, że u około 20% kobiet, które mają niskie poziomy selenu i u kolejnych 20% kobiet, które mają niskie poziomy cynku, ryzyko zgonu kobiety chorej na raka piersi w ciągu 10 lat wynosi mniej więcej 50%. Oznacza to, że co druga kobieta umiera. Jeżeli poziom tych pierwiastków jest optymalny (dla selenu wynosi ok. 100 mikrogramów na litr surowicy krwi,  dla cynku ok. 1100 mikrogramów na litr surowicy krwi), to ryzyko zachorowania spada i wynosi  mniej więcej 3% – wyjaśniał prof. Lubiński na konferencji zorganizowanej przez Kwiat Kobiecości.

Tymczasem Marta Rybicka Business Unit Director Agencji badawczej IQS przedstawiła „Raport z badania na temat świadomości profilaktyki chorób ginekologicznych’’, który potwierdza, że pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na zachowania profilaktyczne Polek, a szczególnie trudnym momentem był lockdown.

Ponad połowa kobiet (58%) twierdzi, że miały problemy z dostępem do opieki medycznej lub realizacją badań profilaktycznych. Natomiast średnio co czwarta wskazała również na inne problemy: wielu paniom terminy wizyt u lekarza po prostu przepadły (26%), innym nie udało się umówić na wizytę do innego specjalisty (25%) lub też nie udało się umówić na wizytę do ginekologa (22%) – przytoczyła dane Marta Rybicka.

Dane dotyczące profilaktyki ginekologicznej w tym roku są alarmujące, co potwierdził Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, ginekolog – onkolog, specjalista z dziedziny położnictwa I ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Członek Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii.

We wszystkich segmentach onkologii obserwujemy teraz wzrost pacjentów zgłaszających się do nas w zaawansowanych stadiach choroby, w tym raka jajnika. Pandemia kładzie się cieniem na wczesne rozpoznania i chorych onkologicznie. Pacjentki zgłaszają się do nas późno, co skutkuje niekontrolowanym rozwojem choroby – zauważył ekspert.

Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości podsumowała cztery tygodnie kampanii jako intensywne, spójne, docierające do kobiet, kiedy na tle aktualnych wydarzeń hasło „Dubla NIE będzie” okazało się wręcz dobitne. Przypomnijmy, że w tym czasie w mediach nagłośniono przypadki wykrycia w Polsce u dwóch kobiet monstrualnych guzów na jajnikach. Jedna z nich – przez 10 lat nie była u ginekologa, druga – ani razu. To dowodzi, jak wiele jeszcze jest do zrobienia, jeśli chodzi o postawy dotyczące profilaktyki i poprawienie jakości diagnostyki.

 

diagnostyka jajnika

0 komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *