Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Zabawy ćwiczące pamięć

Podaj kolejność

Za parawanem jest zgromadzonych kilka przedmiotów. Nauczyciel/rodzic odsłania parawan, dzieci przyglądają się przedmiotom zapamiętując ich kolejność. Nauczyciel/rodzic ponownie zasłania parawan a zadaniem dzieci jest wymienić przedmioty w kolejności. Utrudnieniem może być podanie koloru każdego z przedmiotów.

Co się zmieniło?

Dzieci siedzą w kole. Wybrane dziecko wychodzi z sali, a pozostałe dzieci zmieniają coś w swoim wyglądzie (kilkoro dzieci). Wybrane dziecko ma znaleźć różnice w wyglądzie dzieci.

Zapamiętaj

Dzieci siedzą w kole. Wybrane dziecko wykonuje jeden prosty ruch np. kiwa głową. Kolejne dziecko powtarza ruch kolegi i dodaje swój. Następne dziecko powtarza ruchy kolegów dodając swój ruch.Zabawę prowadzimy z niewielką ilością dzieci.

Wyliczanki

Człowiek może mieszkać w …….
Człowiek może siedzieć w ……
Narzędziem pracy człowieka jest …….

Dopasuj

Dzieci siedzą w kole i przyglądają się sobie. Jedno z dzieci stoi tyłem do środka koła. Nauczyciel/rodzic wskazuje jedna osobę, którą wszyscy będą opisywać (wygląd zewnętrzny). Dziecko stojące tyłem ma odgadnąć, o kogo chodzi.

Bibliografia:

A. Góralski, Być nowatorem. Poradnik twórczego myślenia, Warszawa 1990
B. Hołyńska, Zabawy rozwijające mowę dziecka, Warszawa 1986
J. Zborowski, Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, Warszawa 1986

Źródło: Interklasa – Polski Portal Edukacyjny

0 komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *