Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Zabawy rozwijające zdolności skojarzeniowe i spostrzegawczość

Przedstawione zabawy doskonale rozwijają zdolności skojarzeniowe i spostrzegawczość.

Skojarzenia

Nauczyciel/rodzic prezentuje dowolny obrazek pytając dzieci z czym im się kojarzy. Dzieci podają swoje skojarzenia lub tworzą rysunki np. Co kojarzy mi się z latem? Dzieci swoje skojarzenia mogą rysować w formie małych piktogramów dookoła obrazka wyjściowego.

Znana postać

Nauczyciel/rodzic zaczyna opowieść opisując dzieciom znaną postać. Podczas opowiadania za każdym razem dodaje jedno zdanie na temat tej postaci. Zadaniem dzieci jest jak najszybciej odgadnąć o jaką postać chodzi.

100 określeń

Dzieci próbują definiować znane przedmioty codziennego użytku. Jak myślicie, jak moglibyśmy nazwać stół? W odpowiedzi jedna z cech powinna być wyabstrahowana np. stół to olbrzym na szczudłach, to wielka deska na 4 nogach, to kolega ławy itp.

Wymień 5 przedmiotów

Dzieci ustawione w kole, przy dźwiękach muzyki podają sobie piłkę. Gdy muzyka umilknie dziecko, które jest w posiadaniu piłki losuje jedną z liter. Ma wymienić 5 przedmiotów zaczynających się na podana literę, a piłka krąży dalej po kole.

Przedmiot

W woreczku bądź pudełku znajduje się kilka przedmiotów trudnych do identyfikacji. Za pomocą dotyku dzieci mają odgadnąć nazwę przedmiotu i podać do czego on służy.

Bibliografia:

A. Góralski, Być nowatorem. Poradnik twórczego myślenia, Warszawa 1990
B. Hołyńska, Zabawy rozwijające mowę dziecka, Warszawa 1986
J. Zborowski, Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, Warszawa 1986

Źródło: Interklasa – Polski Portal Edukacyjny

0 komentarze

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *